Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Obnova prsníka po rakovine

Rakovina prsníka postihuje ženy hneď dvojitým spôsobom. Po prvé sa musí vysporiadať s tým, že sú s rakovinou prsníka ťažko chorých. Po druhé môže pri liečení rakoviny prsníka dôjsť k amputácii jedného alebo oboch prsníkov. Pre mnoho žien je strata ich prsníkov spojená s domnelú stratou svojej ženskosti.

Cítia sa menej atraktívne a trpia komplexmi menejcennosti.

Vďaka lekárskemu pokroku je však už v mnohých prípadoch možné vykonať operáciu pri rakovine prsníka tak, aby pritom neklesli šance na prežitie.

Implantáty ako alternatíva

Operácie, ktorá by zachovala prsia, nie je možná, avšak plastická chirurgia ponúka možnosti rekonštrukcie prsníka pomocou implantátov alebo vlastné tkanivá. Pacientky by sa mali o tejto možnosti pred operáciou informovať, či takáto rekonštrukcia pre nich pripadá do úvahy alebo nie. Lebo nie pre každú ženu je takáto obnova ich prsníka po rakovine nutnosťou. Niektoré sa vedome rozhodnú proti každej forme prevádzkovej rekonštrukcie, pretože nechcú ženskosť vyjadriť len prostredníctvom prsníkov. Pre niektoré ženy naopak predstavuje taká obnova psychickú úľavu a pomoc pri zvládnutí choroby. Vedľa individuálne obľuby je potrebné dbať vždy na faktory, ako zdravotná vhodnosť a znášanlivosť implantátov. Preto sa odporúča už pred zákrokom pri rakovine prsníka so svojím lekárom objasniť, či a ako sa má prsník obnovený. Obsahom rozhovoru by mala byť predovšetkým technika operácie a možné riziká a komplikácie zásahu.

Prsné protézy alebo implantáty

U optickej rekonštrukcie prsníka sa rozlišuje medzi vonkajšou prsné protézou alebo prsnými implantátmi. Vonkajšie prsný protéza sa nosia v podprsenke. Pritom sa jedná o vatové alebo silikónové vložky, ktoré košíček podprsenky úplne vyplní a sú k dostaniu v zdravotných potrebách. Ich hmotnosť a pohyblivosť sa podobajú prirodzené prsné tkanive. Silikón sa navyše veľmi dobre prispôsobí kožu a zostávajúcemu prsníka, takže zvonku nemožno vidieť, že sa jedná o prsné protézu. Takáto prsné protéza je vhodná pre obdobie krátko po operácii a väčšina pacientok ju veľmi dobre znáša. Za teplého počasia môže byť za istých okolností problémom nepríjemné potenie pod protézou. Pomocou vhodného bielizne a špeciálnej starostlivosti o pleť je však možné tento problém vyriešiť. Okrem toho môže dôjsť u väčšieho obvodu cez prsia k svalovému napätiu a bolestiam chrbta, ak sa hmotnosť protézy a prsníka nezhodujú. Väčšinou však tieto ťažkosti zmiernia nové prispôsobenie protézy v špecializovanom obchode.

Operatívne obnova prsníka

U operatívne obnovy prsníka sa ponúka tri možnosti: Obnova prsníka pomocou umelých prsných implantátov je jedna možnosť. Ďalšie možnosti sú obnova prsníka pomocou vlastnej telesné tkanivá alebo kombinovaný proces pomocou umelých prsných implantátov a vlastné telesné tkanivá.

Obnova prsníka vďaka prsným implantátům

Príprava na neskoršie obnovu prsníka sa vykonáva už pri amputácii prsníka. Pritom sa pod veľké prsné svaly vloží nafukovací vankúšik. Cez malý ventil, ktorý sa nachádza v podpažné jamke, sa dá do tohto tak zvaného expandéru vstreknúť soľný roztok. Vankúšik sa roztiahne a natiahne týmto spôsobom kožu. V týždenných intervaloch sa procedúra opakuje, až sa dosiahne požadovaný objem prsník. Aby koža nestratila svoj stav natiahnutie, malo by sa do výmeny implantátu počkať pol roka. Pritom sa počas druhej operácie vyberie vankúšik naplnený soľným roztokom a vsadí sa konečný implantát. U tohto zásahu sa potom navyše znovu vytvorí prsné bradavka.

Prednosti prsných implantátov

Táto forma rekonštrukcie prsníka je zo všetkých foriem operácie väčšinou najmenej zaťažujúce. Síce uplynie od amputácie prsníka do obnovy prsníka asi deväť mesiacov, ale za to prináša táto operatívne forma často dobré kozmetické výsledky. Je vhodná predovšetkým pre ženy s menším a stredným poprsím, u ktorých je prsný sval ešte intaktné. Pacientka by nemala byť precitlivená proti implantovaným cudzím materiálom. Malo by sa vychádzať aj z toho, či sa už nebudú vykonávať žiadne Ozark. Ak by k ozářkám neskôr predsa len došlo, mohlo by dôjsť k zhoršeniu kozmetického výsledku. V ojedinelých prípadoch sa okolo implantátu môže vytvoriť istý druh väzivového puzdra (fibróza puzdra), takže sa implantát musí odstrániť, respektíve vymeniť. Výmena implantátu by sa mala uskutočniť po asi 15 rokoch. Na následné operácie sa musí pamätať už pri rozhodovaní o rekonštrukcii prsníka.

Obnova prsníka pomocou vlastného telesného tkaniva

Táto forma operatívne rekonštrukcie prsníka je podstatne náročnejšia a väčšinou riskantnejšie, než obnova prsníka pomocou umelých prsných implantátov. Pritom sa použije vlastné telesná kožné, svalová a tukové tkanivo z brucha, zadku alebo chrbta, aby sa z tohto tkaniva vytvorilo prsník. Kožné a svalový lalok sa uvoľní zo zodpovedajúceho telesného miesta tak, aby s ním zásobujúce krvné cievy ešte boli spojené. Tento sa potom vkladá pod podpažné jamkou skrz kožné tunel na poprsie a tam sa prišije. Tak sa nové prsník znovu prekrvuje. Strata tkaniva a svalového laloku na patričnom mieste pre ženy neznamená väčšinou žiadne obmedzenia v ich pohyblivosti. Aj z kozmetického hľadiska nepredstavuje strata kože žiadny problém. Tento proces má navyše tú prednosť, že sa nevkladá žiadne cudzie teleso. Nebezpečenstvo precitlivenosti proti novej tkanive teda odpadá. Predovšetkým ženy, ktoré po operácii čaká ešte ožarovania, si týmto spôsobom môžu nechať rekonštruovať svoje prsník.

Riziká pri obnove prsníka

Musíte byť však v dobrom všeobecnom zdravotnom stave, pretože operácia trvá so svojimi tromi až štyrmi hodinami relatívne dlho, môže tiež dôjsť k následnému krvácaniu a infekciám a občas sa vykonáva druhá operácia pre obnovu prsnej bradavky, ak to pacientka vyžaduje. V ojedinelých prípadoch môže tiež dôjsť k tomu, že sa laloky tkaniva zle prekrvujú a musí sa pomocou ďalšie operácie opäť odstrániť. Ďalším rizikom je, keď sa tkanivo odoberala z brucha. Stabilita brušnej steny sa môže v ojedinelých prípadoch podieľať na tom, že občas dôjde k Kyle brušnej steny. Preto nie je táto varianta vhodná pre ženy, ktoré už prekonali brušnú operáciu alebo kýlu brušnej steny. Táto varianta sa tiež rozpráva ženám, ktoré majú nadváhu, cukrovku alebo fajčí, rovnako ako pacientkam s ochorením ciev.

Ktorá možnosť obnovy prsníka je najvhodnejší a na ktoré riziká je potrebné dať si pozor, to by sa malo objasniť pri osobnom pohovore s lekárom.