Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Krvný tlak

Zvýšenie systolického a alebo diastolického tlaku sa nazýva arteriálna hypertenzia. Teraz sa za hypertenziu považuje už tlak krvi nad 140/90 mm Hg, zistený minimálne pri dvoch návštevách lekára, a to prakticky bez ohľadu na vek. Jeho hodnota závisí najmä na sile srdcového sťahu, množstvo vypudenej krvi a na pružnosti a odporu ciev. Jeho hodnota sa mení v závislosti na stave a aktivite organizmu. Pri ťažkej práci je krvný tlak oveľa vyšší, než v ľahu v spánku. Pre meranie krvného tlaku sú teda podstatné podmienky, za ktorých sa tlak meria. Tlak Vám zmeria prakticky v každej ordinácii a mnoho ľudí má dnes doma elektronický tonometer (tlakomer).

Príznaky zvýšeného krvného tlaku

Hypertenzia patrí medzi veľmi časté ochorenia, ktoré môžu po dlhé roky prebiehať prakticky bez príznakov. Veľakrát býva prvým prejavom hypertenzie závažná komplikácia (napr. cievna mozgová príhoda, srdcový infarkt). Spočiatku je hypertenzia prakticky bez príznakov, môže sa vyskytovať bolesť hlavy, poruchy videnia, šumenie v ušiach, závraty, pocit únavy, nespavosť, býva aj potenie. Komplikáciami pri zvýšenom krvnom tlaku môžu byť: Ľavostranné srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, zlyhanie obličiek, krvácanie do sietnice, opuch papily.

Príčiny zvýšeného krvného tlaku

Rozdeľuje sa na primárny (častejšie) a sekundárne. Príčiny primárnej hypertenzie nie sú presne známe. Sekundárna hypertenzia je najčastejšie spojená s obojstranným postihnutím obličiek (napr. zápaly), ďalej pri feochromocytóme, Cushingovom syndróme, ochoreniach štítnej žľazy a nadobličiek, pri postihnutí obličkových tepien, pri cukrovke, v tehotenstve, pri užívaní perorálnej antikoncepcie. Rizikové faktory sú obezita, fajčenie, vysoké užívanie soli, stres, alkoholizmus, zneužívanie liekov a drog, nedostatok pohybu, nadmerná konzumácia silnej kávy.

Návšteva lekára pri zvýšenom krvnom tlaku

Neliečený, alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak urýchľuje proces arteriosklerózy (pozri kapitolu Artérioskleróza). Má za následok zvýšené riziko ochorenia srdca, CNS, ciev, ale aj zvýšený výskyt smrti na cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový infarkt. Návšteva lekára je nutná vždy pri podozrení na prítomnosť vysokého krvného tlaku. Nutné je doživotná dodržiavanie režimových opatrení.

Liečba zvýšeného krvného tlaku

Lieky na predpis

Skupín liekov užívaných na liečbu hypertenzie je niekoľko (diuretiká, blokátory, antagonisti kalciových kanálov, inhibítory ACE a inhibítory receptorov AT1 pre angiotenzín II). Tieto lieky sú v súčasnosti len na lekársky predpis. Pre každého je vhodná iná liečba, popr. kombinácie liekov. Väčšinou sa začína menšou dávkou jedného typu lieku s jej postupným zvyšovaním. Ale takáto liečba býva úspešná len u časti pacientov. V súčasnej dobe sa preto častejšie používa kombinácia dvoch aj viacerých liečiv z rôznych skupín, ktoré povedú nielen k zníženiu, ale k úplnej normalizácii tlaku.

Prírodná a doplnková liečba

Potravinové doplnky patria k preventívnej a doplnkovej liečbe a napomáhajú pri úprave životosprávy. Väčšinou obsahujú lecitín, vitamín C, esenciálne mastné kyseliny, výťažok z cesnaku, hloh. Napomáhajú pri znižovaní cholesterolu a tuku v krvi a bráni tak vzniku artériosklerózy. Napomáhajú pri znižovaní krvného tlaku. Jedzte nízkotučnú stravu s vysokým obsahom vlákniny.

Životný štýl

Lieková terapia je samozrejme veľmi dôležitou súčasťou terapie hypertenzie. Základom je však úprava životosprávy pacienta a jeho spolupráca s lekárom. U obéznych pacientov je potrebné zníženie hmotnosti. Dôležité je tiež obmedziť denný príjem soli v potrave. Vyhýbať sa alkoholu, fajčeniu a stresovým situáciám. Ak tieto opatrenia nie sú dostatočne účinné, pridáva sa terapia liekmi.