Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Pravidelné povinné očkovania

Dávivý kašeľ

Ochorenie sa vyskytovalo najčastejšie v jesenných a zimných mesiacoch. Dnes môže ochorieť ešte neočkovaný kojenec, zdrojom potom býva starší súrodenec alebo matka, u ktorých môže ochorenie prebiehať pod obrazom katara dýchacích ciest. Choroba sa prejavuje záchvatovým kašľom ukončeným nádychom. Charakteristický je záchvat opakovaného kašľania bez nádychu, ktorý končí kokrhavým nádychom alebo zvracaním. U malých detí môže mať ochorenie veľmi vážny priebeh, u starších detí alebo dospelých nemusí byť priebeh tak dramatický. Ochorenie trvá 3 - 5 týždňov. Antibiotiká neskrátia dobu ochorenia, zlikvidujú síce baktérie, ktoré ochorenie spôsobili, ale v organizme pretrváva toxín, ktorý baktérie produkuje a ktorý pôsobí priamo na dýchacie centrum v mozgu. V posledných rokoch počet ochorení pertussis stúpa, zvažuje sa zaviesť preočkovanie dospelých proti tomuto tak závažnému ochoreniu.

Záškrt

Ochorenie je veľmi závažné. Je charakterizované angínou s povlakmi na mandliach a mäkkom podnebí, ktoré nejdú zotrieť. Horúčka presahuje 38 ° C. Ak tieto pablány presiahli na hrtan, došlo k uduseniu. Našťastie je toto ochorenie u nás veľmi vzácne. U očkovaných osôb nedochádza k zhubnému priebehu choroby.

Tetanus

Toto život ohrozujúce ochorenie nebolo u nás vzácne, po zavedení očkovania úplne v SR zmizol detský tetanus a po očkovaní dospelých ide o ochorenie veľmi zriedkavé. K nákaze dôjde poraneniami, kedy sa do rany dostane cudzie teleso (trieska, hlina). Za niekoľko dní po poranení sa objavia kŕče žuvacích svalov, sťahom tváre a neskôr napätie svalov šije a chrbta. Na rôzne podnety sa objavia kŕče celého tela, zástave dychu a teplota rýchlo stúpa. Liečba prebieha zásadne na jednotkách intenzívnej starostlivosti infekčných oddeleniach. Ochorenie môže skončiť aj smrťou, pacient zomiera na udusenie alebo zlyhanie srdca.

Detská prenosná obrna

Ochorenie sa u nás vyskytovalo do r 1957. Po zavedení očkovania sa už ďalší prípad neobjavil. Prejavovalo sa podobne ako chrípka - horúčka, nevôľa, bolesti brucha a krku. Po niekoľkých dňoch sa stav zlepšil, ale v niektorých prípadoch došlo po prechodnom zlepšení k zápalovému postihnutiu nervovej sústavy. Obrny sa objavili asi u 1% infikovaných. Najčastejšie boli postihnuté dolné končatiny, v najhorších prípadoch došlo k zlyhaniu životných funkcií.

Vírusová hepatitída typu B

Vírusová hepatitída je jednou z najzávažnejších chorôb človeka. Zdrojom ochorenia je chorý človek s akútnou alebo chronickou infekciou. Prenos sa deje sexuálnym stykom alebo prostredníctvom krvi, lekárskymi alebo paramedickým nástrojmi alebo postriekaním poranenej kože sekrétmi nakazeného človeka. Ženy infikované vírusom hepatitídy B môžu ochorenie preniesť na svoje novonarodené dieťa. Ide vlastne o zápal pečene. Ochorenie sa prejavuje celkovou nevôľou, bolesťami v kĺboch, v pravom podrebrí, vyrážkou, niekedy sa pridá aj zápal obličiek. U časti infikovaných môže choroba prebehnúť bezpríznakovo. Asi 10% chorých sa neuzdraví, ochorenie pokračuje (chronické ochorenie) a môže skončiť cirhózou pečene alebo zhubným nádorom pečene. Vírusová hepatitída B sa lieči na infekčnom oddelení, ďalšia rekonvalescencia prebieha niekoľko mesiacov až rokov.

Očkovanie proti nákazám Haemophilus influenzae b

Takéto ochorenie sú postihnuté najčastejšie deti do 5 rokov. Objavuje sa zápal mozgových blán, zápal príklopky hrtanovej alebo zápal pľúc. Tieto ochorenia bolo o to závažnejšie, že po jeho prežití mohli nastať trvalé následky, napr hluchota, alebo časť detí zomrela. Ochorenie sa lieči antibiotikami a v prípade zahnisaní hrtanu je nutné rýchlo spriechodniť dýchacie cesty, inak choré dieťa zomrie udusením. Po zavedení celoplošného očkovania v r 2001 došlo k značnému poklesu týchto tak nebezpečných ochorení.

Tuberkulóza

Tuberkulóza sa prenáša prostredníctvom kvapôčkovej infekcie alebo tepelne nespracovaným mliekom. Najčastejšia forma ochorenia je pľúcna. Inokedy sú zasiahnuté aj iné orgány (obličky, kosti a pod). Najnebezpečnejší je ochorenie je meningitída, ktorá končí smrteľne. Slovenská republika patrí vďaka očkovaniu medzi krajiny s najnižším výskytom tuberkulózy. Samotné ochorenie sa prejavuje nenápadne, kašeľ, v noci potenie, mierne zvýšená teplota. Liečba prebieha v nemocnici a je zdĺhavá - niekoľko mesiacov.

Očkovanie proti tuberkulóze

BCG vaccine Lyofilizovanú očkovacia látka. Aplikuje sa novorodencom. Deťom starším 6 týždňov len po predchádzajúcej tuberkulínovej skúške. Revakcinácia sa vykonáva u detí 2 - 3-ročných a 11-ročných a to po predchádzajúcej tuberkulínovej skúške.

Osýpky

Vysoko nákazlivé horúčkovité ochorenie, nebezpečné vznikom komplikácií, najčastejšie pľúcnymi a mozgovými zápaly. Pred začatím pravidelného očkovania bolo v ČR ročne hlásených v priemere 50 000 prípadov a 50 úmrtí, v posledných rokoch sú hlásená ojedinelá ochorení.

Rubeola

Mierne horúčkovité ochorenie s príznakmi podobnými chrípke, sa zdurením lymfatických uzlín a vyrážkou. Vzácne je sťažené ochorením mozgu. Najnebezpečnejší je ochorenie tehotné ženy, pretože vedie k ťažkému poškodeniu plodu. Pred rokom 1986, kedy bolo zavedené očkovanie všetkých detí, dochádzalo u nás ročne k 50 000 - 100 000 ochorení, v posledných rokoch je hlásených niekoľko stoviek prípadov, hlavne u starších detí a mladých dospelých.

Mumps

Bolestivý zápal slinných žliaz. Infekcia môže byť komplikovaná zápalom mozgu, mozgových blán, slinivky brušnej. Najobávanejší komplikáciou býva zápal pohlavných žliaz, obzvlášť u chlapcov po puberte, vedúce k neplodnosti. Očkovaním bolo v SR dosiahlo stonásobného zníženie chorobnosti.