Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Prostata

Prevencia proti rakovine - (žiadne) tabu pre skutočných mužov?

Prostata je žľaza v mužskom tele, ktorej úlohou je tvorba sekrétu, ktorý je zodpovedný za pohyblivosť spermií. Prostata zviera pod ústím močového mechúra močovú trubicu a nazýva sa tiež predstojná žľaza. Zvlášť starší muži trpia chorobnou zmenou prostaty.

Takmer každý muž nad 50 rokov je týmto postihnutý.

Prevencia - dobrá aj pre mužov!

Asi polovica všetkých žien chodí pravidelne na prevenciu proti rakovine. Túto dôležitú prehliadku bohužiaľ využíva len asi 15% mužov. Prehliadka je väčšinou úplne nekomplikovaná: Lekár môže často v konečníku nahmatať prstom hrčky alebo zväčšenie prostaty. Aby sa vylúčilo podozrenie na rakovinu, odoberie sa prípadne trochu krvi a vykoná sa takzvaný PSA-Test. Jedná sa o test, ktorý určuje množstvo enzýmu, takzvaného antigénu špecifického pre prostatu (PSA) v krvi. Mnoho mužov sa bojí hovoriť s lekárom o svojich problémoch s prostatou. Tak sa choroby prostaty identifikujú často príliš neskoro a to s ťažkými následkami. Pre úspešné liečenie zväčšenie, zápalov alebo rakovinových ochorení je vždy dôležitá včasná diagnóza.

Preto by mal každý muž od 45 rokov chodiť bezpodmienečne raz za rok na preventívnu prehliadku! Vyčkávania nepomôže: Ak sa vyskytne jedna alebo viac nasledujúcich problémov, musíte vyhľadať čo najrýchlejšie lekára: Častá potreba močenia, menšie množstvo moču, prerušenie prúdu moču, bolesti pri močení alebo krv v moči. Často je príčinou ťažkostí nezhubné zväčšenie prostaty. Potom často stačí liečenie pomocou liekov. V asi 20% prípadov je potrebné prostatu zmenšiť operatívne. Pre túto oblasť sú k dispozícii rôzne metódy, o ktorých aplikácii by mal rozhodnúť lekár spolu s pacientom.

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je jedna z najčastejších ochorení mužov. Ak je objavená včas, môže chirurg operatívne odstrániť celú prostatu. Ak nie je operácia alebo celkové odstránenie chorého tkaniva možné, je k dispozícii výber rôznych liečebných metód, ktorých výhody a nevýhody je potrebné u každého jednotlivého prípadu starostlivo zvážiť. Liečenie ochorení prostaty môže tiež minimálne dočasne obmedziť sexualitu, hoci orgán samotný nehrá úlohu pri schopnosti erekcie. Nervy nutné pre erekciu, ktoré vedú v blízkosti prostaty, však môžu byť vďaka terapii poškodené. Tento problém a iné z toho vyplývajúce otázky by sa mali otvorene prebrať s lekárom, ktorému dôverujete, alebo v nezávislej poradni.

Rakovina prostaty - včasná identifikácia pomocou krvného testu

Včasná identifikácia môže zachrániť život. To je nesporné. Avšak ktorá metóda je vhodná? Kto by sa mal nechať častejšie vyšetriť? A kto hradí náklady vyšetrenie? O týchto a iných otázkach sa často diskutuje. Príklad: Včasná identifikácia rakoviny prostaty. Karcinóm prostaty patrí v tejto dobe k najčastejším druhom rakoviny u mužov.

Každoročne si táto choroba vyžiada mnoho ľudských životov. Ak sa však nádor rozpozná včas, sú vyhliadky na uzdravenie veľmi dobré: Kým je rakovina obmedzená iba na prostatu, pohybuje sa šanca na uzdravenie medzi 85 a 100 percentami. Avšak práve tieto malé, často hlbšie sa vyskytujúce nádory, sa pomocou bežnej metódy včasného rozpoznania často prehliadnu. Inak je tomu v USA. Tam bola včasná identifikácia doplnená rozborom krvi. S úspechom: Po prvých odhadoch klesol počet úmrtí z dôvodu rakoviny prostaty len v minulých rokoch o rovných 25 percent.

Antigén špecifický pre prostatu

Antigén špecifický pre prostatu (PSA) je bielkovinová látka, ktorá sa dostáva do krvi pri rôznych ochoreniach prostaty vo väčšom množstve. Avšak nie je PSA ako PSA. Väčšinou sa meria totálnej PSA (TPSA). Skladá sa z viazaného PSA alebo všeobecného PSA (cPSA) a voľné časti (fPSA). Voľný PSA sa v prvom rade viac tvorí u nezhubných ochorení prostaty. Naopak cPSA je zvýšený predovšetkým u karcinómov prostaty.

Krvný test pre včasnú identifikáciu

Od nedávna existuje aj krvný test, ktorý monitoruje výlučne cPSA. Spoľahlivo vykazuje aj najmenšie koncentrácie cPSA. Zvýšené hodnoty poukazujú s väčšou istotou než u TPSA na karcinóm - aj vtedy, keď vyšetrenie prohmatáním nepotvrdilo žiadne príznaky. V tomto prípade urológ odporučí následné objasnenie, spravidla vyšetrenie tkaniva. Počet falošne pozitívnych výsledkov je u cPSA výrazne nižšia, než u TPSA. Týmto je k dispozícii metóda včasnej identifikácie karcinómov prostaty, ktorá je citlivejšia a presnejšie ako doteraz bežné metódy. Bolo to potvrdené u mnohých klinických štúdií.

Preventívne odporúčania

Nemecká spoločnosť pre urológiu DGU odporúča ročný prevencii rakoviny mužom od 50. roku života. Ak sú u niekoho rodinné predpoklady, malo by sa s včasnú identifikáciou začať už od 45. roku života. Kto si v Nemecku želá zmerať hodnotu cPSA, dozvie sa podrobnosti od svojho urológa. Náklady sa pohybujú okolo 20 Euro. Ak sa však objaví pozitívny výsledok testu, potom náklady krvného testu na PSA hradí poisťovňa.