Strie

Strie (pajazvičky) sú čiarkovité pruhy nevyživované a zvrásnené kože, ktoré sa vytvára najčastejšie na bruchu, bokoch, na prsiach av oblastiach kĺbov. Pri vzniku majú červenofialovú farbu a postupom času blednú. Pod mikroskopom je u strií k videniu stenčená pokožka, stenčené zväzky kožných kolagénových vlákien, ktoré sú usporiadané paralelne s povrchom.

Príčiny vzniku strií

Príčina strií zostáva neobjasnená, svoju dôležitú úlohu v deštrukcii elastických vlákien mimo mechanické namáhanie hrá aj ženský pohlavný hormón estrogén a rozpad mastocytov (jeden z typov buniek imunitného systému).

Najčastejšie vznikajú strie v tehotenstve a puberte, ďalej pri chorobách žliaz s vnútornou sekréciou (napr. Cushingov syndróm), pri užívaní kortikoidov a pri rýchlom zvyšovaní, ale aj znižovanie hmotnosti.

Liečba strií

Pri ošetrovaní strií sa odporúča použitie pulzných barvivových laserov. Veľmi dobré skúsenosti sú s ošetrovaním strií frakcionovanými ablačními či neablačními lasery. V literatúre sú popisované aj dobré výsledky s použitím chemického peelingu trichlóroctovou kyselinou spojenú s Dermabrázia ("zbrúsením") a ožarovania Bioptronová lampa (využitie polarizovaného svetla).

Pulzné farbivové lasery

Predpokladá sa vplyv nedostatku kyslíka v tkanive, zahriatie kolagénových vlákien, ovplyvnenie prekrvenie, ovplyvnenie mastocytov, zmien hladín neuropeptid Y, substancie P a iných pôsobkov a následného ovplyvnenie látkovej výmeny kolagénu a jeho pretvarovaní.

Energia laserového žiarenia pulzných farbivových laserov s vlnovou dĺžkou 585nm sa zhromažďuje v červenom krvnom farbive a spôsobuje jeho zrazenie. Vďaka tomu dochádza k zníženiu prekrvenia, nižšiemu okysličenie tkaniva a následné novotvorbe kolagénu. Zahriatím kolagénnych vlákien dôjde k rozrušeniu disulfidových mostíkov, rozdelenie na jednotlivé častice a ovplyvnenie aktivity väzivových buniek. Najčastejšími vedľajšími účinkami po ošetrení pulzními barvivovými lasery sú pooperačné krvácanie do kože, ktorá pretrváva 7-10 dní, zvýšenie sýtosti kožného zafarbenie, ktorých vznik je popisovaný od 1-24%, častejšie u tmavších fototypov, prechodné chýbanie kožného pigmentu a vznik pľuzgierov.

Frakcionované ablačný lasery

Ablačný lasery poskytujú ošetrenie efektívne, ktoré však nesie so sebou rad rizík od pretrvávajúceho začervenanie, bakteriálnych či vírusových komplikácií, zvýšenie alebo zníženie sýtosti kožného zafarbenie až po vznik plošných jaziev. Vykonáva sa v narkóze a doba potrebná na zotavenie sa počíta na týždne. Ťažko sa ošetrujú oblasti s tenkou kožou, ako je oblasť v okolí očí, výstrih, chrbty rúk a pod Bola preto snaha o nájdenie nových metód, obdobne účinných, ale s menšími rizikami a kratšou dobou rekonvalescencie. Tieto všetky požiadavky spĺňajú frakcionované lasery. Pracujú na princípe stupňovitého tepelného rozkladu. Laserový lúč je rozštiepený do mnohých tenkých lúčov, ktoré sú schopné prenikať hlboko do kože a vytvárajú tu stĺpca tepelného poškodenia. V okolí týchto poškodení je ponechaná oblasť nepoškodený tkaniva, čo veľmi výrazne urýchľuje hojenie. Vďaka tomuto postupu je dosahované efektu takmer porovnateľný s laserovým odparením kožného povrchu, avšak s minimálnou dobou hojenia a minimálnymi rizikami.

Neablační lasery

K vyhladenie jaziev sa užívajú aj pre klienta nenáročné metódy, ktoré takmer nepotrebujú žiadne zotavenie. Nevýhodou je nutnosť radu opakovanie, veľmi pozvoľne nastupujúcej efekt, výhodou už vyššie spomínaná nulová rekonvalescencie. Najrozšírenejší je ošetrovanie Nd: YAG laserom o vlnovej dĺžke 1320nm, 1450nm, 1540nm a 1064nm.