Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Ochorenie ďasien

Choroby parodontu (parodontopatií) vo svojich chronických formách sú po zubnom kaze druhým najčastejším ochorením chrupu. Ide o veľký komplex rôznych chorobných dejov, ktorých spoločným znakom je, že vedú k postupnému zániku (zápalové rozpustenie) závesného aparátu a lôžka zubného, ​​a tým k uvoľneniu, prípadne ik vylúčeniu zuba z ďasna.

Veľká rozmanitosť klinických foriem, ich priebeh a prognóza sú dané odstupňovanými zápalovými zmenami, vyvolanými predovšetkým mikrobiálnym zubným povlakom (biofilmu) a zubným kameňom. K tomu pristupujú zmeny podmienené zmenšenou rezistenciou tkanív z celkových príčin, zmenami degeneračným a involučními. Príčiny chorôb parodontu môžeme teda rozdeliť na miestnej a celkovej s vedomím, že obe tieto príčiny pri vzniku ochorenia spolupôsobia.

Medzi vonkajšími i vnútornými vplyvmi nájdeme také, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre vznik parodontitídy (mikrobiálne mäkký povlak a určitý defekt alebo porucha v imunitnom systéme parodontu), a naproti nim sú faktory, ktoré iba napomáhajú rozvíjaniu patologického procesu v parodontu.

Rozvoj zápalových zmien v tkanivách parodontu prebieha postupne. Pri iniciálnej léziu sa jedná o nález akútnych zápalových zmien v tkanivách ďasien. Zápal vedie k buniek imunitného systému, ktorý však poškodzuje aj epitelové bunky a kolagénových vlákien tkaniva ďasien. Stabilizovaná lézie zodpovedá klinickému obrazu chronickej plakom podmienenej gingivitídy (zápalu ďasien). Plne sa rozvinie približne za jeden mesiac od začiatku hromadeniu plaku a po určitú dobu ďalej neprogreduje. Dochádza k nadmernému zmnoženiu epitelu kryjúcej začínajúce zubné korene. Následne však v nich dochádza k poruche súdržnosti a tvorbe vredov a iných defektov. Objavujú sa známky deštrukcie čeľustnej kosti.

Zápal ďasien (gingivitída), najmä chronická forma podmienená plakom, je jedným z najčastejších zápalov v ľudskom organizme. U akútnych gingivitíd sú vyvolávajúcimi činiteľmi najčastejšie mikróby a vírusy. U chronických zápalov sú vyvolávajúcimi vplyvy najčastejšie miestne faktory (predovšetkým je to plak a jeho súčasti, zlá hygiena, zubný kameň, ortodontické anomálie ai). V niektorých prípadoch sa uplatňujú aj vplyvy celkovej, najmä hormonálne (puberta, gravidita, klimaktérium). Tieto vplyvy však vyvolávajú chorobné zmeny len za spolupôsobenia mikrobiálneho plaku.

Klinický obraz parodontitídy je variabilný. Závisí najmä na forme ochorenia a na stupni či ťarchu postihnutia, ďalej na prítomnosti iných chorobných stavov v dutine ústnej (medikamentózna hyperplázia gingívy, atrofia parodontu a pod), na koincidencii s niektorými celkovými chorobami (diabetes mellitus, poruchy obranyschopnosti organizmu, hematologické choroby). Priebeh je vždy chronický, dlhodobý, striedajú sa v ňom období zhoršovania (progresie) s obdobiami pokoja (stagnácie). Výnimku tvorí Prepubertálni parodontitídy s trvalou progresiou. Typickým javom je zdanlivo dlhodobo bezpríznakový priebeh choroby, nenutící postihnutého jedinca vyhľadať ošetrenie.

V počiatočných štádiách môžu pristupovať niektoré prejavy - zápach z úst, citlivosť zubných krčkov a ďalšie. Subjektívne ťažkosti, najmä bolestivé príhody a komplikácie, vznikajú zvyčajne až v pokročilejších štádiách ochorenia. Príznakom pokročilé deštrukcie parodontu je obnažovanie povrchu zubného koreňa, zvýšená pohyblivosť zubov, zmena polohy zubov, hnisavé vačky zubných koreňov, až úplné vypadnutie zuba.

Základným terapeutickým opatreniam pri liečbe parodontitídy (plakom podmienených parodontopatií všeobecne) je odstránenie mikroorganizmov plaku z povrchu zubov. Jedná sa o kauzálny terapiu, bez ktorej nie je nádej na trvalý úspech akejkoľvek liečby. Likvidácia plaku je aj opatrenia preventívneho! Z ďalších opatrení sa odporúča aplikácia kyseliny hyalurónovej, ktorá má priaznivý efekt na zápalové procesy v ďasien, alebo sa používa rad bylinných preparátov s adstringentným a protizápalovým účinkom. Doporučovaná býva tez suplementácia koenzýmu Q10, či už v celkovej alebo lokálnej aplikačnej forme.