Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Poruchy sexuálnej preferencie

Tieto poruchy sa prejavujú sexuálnymi pohnútkami, fantáziami alebo praktikami, ktoré sú väčšinou neobvyklé, deviantné alebo bizarné. Častejšie sa vyskytujú u mužov. Pacienti nie sú schopní kontrolovať svoje vnútorné nútenia pri opakovanom deviantním správania. Zhoršenie býva pri strese alebo úzkosti. Aj keď sa chorý rozhodne, že s deviantním správaním skončí, zvyčajne toto rozhodnutie nie je schopný dlhodobo dodržať.

Erotické praktiky sú rozmanité

  • fetišizmus - podmetom sexuálneho vzrušenia je neživý predmet
  • exhibicionizmus - odhaľovanie genitálií pred cudzími ľuďmi
  • voajér - tendencie pozorovať sexuálny styk alebo intímne činnosti iných osôb bez vedomia pozorovaného
  • pedofília - sexuálna aktivita je zameraná na deti, je častejšia u mužov (ďalej forma telefónne erotické konverzácie s deťmi alebo internetová pedofilné pornografie)
  • sadomasochizmus - obmedzovanie osobnej slobody pri sexuálnych aktivitách

Návšteva lekára pri poruchách sexuálnej preferencie

Je potrebná vždy. Ďalej je potrebné zvážiť individuálne psychoterapiu, neurochirurgické zákroky, aplikácie hormónov, kastrácii, eventuálne ďalšie možnosti.