Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Poruchy pamäte

Pamäť je schopnosť vštepovať si, uchovávať a vybavovať minulé vnemy, informácie a zážitky. Zabúdanie je neoddeliteľnou súčasťou pamäte (najviac sa zabudne počas prvých 30 minút). Okrem delenie pamäte na zrakovú, sluchovú, chuťovú, hmatovú, čuchovú apod, možno pamäť deliť aj podľa dĺžky (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé). Pamäťové funkcie sú nevyhnutné pre našu orientáciu v mieste a čase, umožňujú nám vnímanie minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Poruchy pamäti spočívajú v rôznej miere narušenie jednotlivých čiastkových zložiek pamäte, dochádza k ich zníženie alebo zvýšenie a iným kvalitatívnym odchýlkam.

Príznaky poruchy pamäte

Zníženie pamäťových schopností, zoslabenie pamäti (u organické demencie, zneužívanie drog, nadužívanie alkoholu), amnézia - je časovo ohraničená strata pamäti úplná alebo ostrůvkovitá (úrazy hlavy, epilepsie, silný stres, po vysokom emočným napätie), nadmerné zapamätanie len vybraných vecí (paranoidné psychózy, neurózy, stav po požití psychostimulancií - liekov na povzbudenie). Ďalej sa môžu objaviť odchýlky v presnosti a pocitu istoty vybaveného zážitku, zlé umiestnenie zážitku v čase, spomienka na zážitok, ktorý nikdy neexistoval.

Návšteva lekára pri poruchách pamäti

Veľmi potrebná pri zhoršenie pamäti po úrazoch hlavy, nutná u osôb ktoré sú v silnom strese, majú epilepsiu a iné závažné ochorenie centrálneho nervového systému alebo prešli zmenou liekov. Je vhodná aj pri výraznom zhoršovanie ťažkostí. Je potrebná, ak je porucha pamäti taká, že pacientovi negatívne ovplyvňuje jeho život (ťažkosti v práci, zhoršenie sebestačnosti). Porucha pamäti totiž môže byť súčasťou (príznakom) vážneho ochorenia (napr. Alzheimerova choroba), preto je starostlivé klinické vyšetrenie a zhodnotenie vývoja stavu lekárom nevyhnutné.

Liečba poruchy pamäte

Voľnopredajné lieky

Medzi skupinu voľne predajných liekov, ktoré sa používajú na podporu pamäti, patrí nootropiká, ktorá priaznivo pôsobí pri ochoreniach centrálneho nervového systému. Presný mechanizmus ich účinku nie je známy a efekt je preukázaný u krátkodobej liečby. Napomáhajú funkciu nervových buniek zlepšením prísunu glukózy a kyslíka do týchto buniek úpravou vlastností krvi ako kvapaliny. Obsahujú účinné látky pyritinol a piracetam. Používajú aj pre zlepšenie schopností učenia a sústredenia. Iba na odporúčanie lekára sa môžu používať pri skleróze mozgových ciev, poruchách činnosti mozgu u starších osôb, po úrazoch, pri stavoch po zápale mozgu a ďalej pri demenciách rôzneho typu (vrátane Alzheimerovej choroby).

Prírodná a doplnková liečba

Povzbudzujúce účinky na pamäť sa predpokladajú u extraktu z koreňa ženšenu, z listov ginka au lecitínu. Využitie týchto látok je možné tiež v pomocnej liečbe Alzheimerovej choroby a pri únave, vyčerpanosti a zhoršenom sústredenie. Extrakty z koreňa ženšenu az listov ginka zlepšujú pamäť a pozornosť a znižujú zabúdania. Lecitín je prírodná látka, ktorá podporuje látkovú výmenu v nervových bunkách a zlepšuje schopnosť učenia a sústredenia.

Životný štýl

Jedzte stravu s obsahom cholínu (základný stavebný kameň acetylcholínu, látky zaisťujúce komunikáciu medzi našimi nervovými bunkami). Jeho nedostatok je spájaný so vznikom Alzheimerovej choroby a iných ochorení sprevádzaných vážnymi poruchami pamäte. Najväčšie množstvo cholínu obsahujú vaječné žĺtky, pečeň, strukoviny, búrske oriešky, celozrnné produkty, hnedá ryža, obilné klíčky a semienka.