Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Depresia

Hlavným príznakom je depresívna nálada, ktorá môže vzniknúť ako reakcia na subjektívne nadmernú záťaž alebo bez zjavnej príčiny. V súčasnosti sa predpokladá, že depresia vzniká interakciou stresu a genetických faktorov. Môže byť viazaná na konkrétnu situáciu a vplyv okolia, ale aj nemusí. Depresívne ladenie výrazne ovplyvňuje správanie, uvažovanie i prežívanie situácií.

Príznaky depresie a úzkosti

Chorý stráca schopnosť prežívať radosť, je pesimistický, niekedy úzkostný. Má pocity menejcennosti, neschopnosti, pocity viny. Pesimisticky hodnotí okolitý svet, negatívne sa stavia k minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Dochádza k útlmu chuti k činnostiam, viditeľné sú pocity bezmocnosti a beznádeje, výrazne je znížená schopnosť plánovania. Depresia sa odráža vo vzhľade i správanie chorého (mimika, chabé držanie tela a pohyby, únava, pocity vyčerpania, nesústredí sa, horšie sa učí, ťažko sa rozhoduje). Nebezpečné sú najmä myšlienky na samovraždu a samovražedné tendencie (aj opakovane). Niekedy sa depresia prejavuje prevažne somatickými ťažkosťami (chabé držanie tela, zhoršenie motoriky).

Návšteva lekára pri depresii a úzkosti

Nutná návšteva lekára je pri zistení samovražedných tendencií, inak je vhodná až nutná podľa vyššie ťažkostí chorého.

Liečba depresie a úzkosti

Možností liečby je niekoľko. Optimálna liečba depresie sa v súčasnosti skladá z kombinácie liekovej terapie a psychoterapie.

Lieky na predpis

Lieky zo skupiny antidepresív normalizujú patologický stav, ktorý je pri depresii prítomný. K prvému zlepšenie príznakov depresie však môže dôjsť až za 2 - 3 týždne od začiatku podávania (v tomto období je preto dôležitá spolupráca pacienta, pretože lieky ešte nepôsobí, ale naopak sa môžu objaviť prípadné nežiaduce účinky liekov). Na zabránenie návratu depresie je nutné antidepresíva užívať ešte po dobu niekoľkých mesiacov, aj keď pacient už necíti príznaky. Antidepresíva môže predpísať aj praktický lekár, závažnejšie poruchy a prípadné zlyhanie základnej terapie rieši psychiatri. V dnešnej dobe sú tieto lieky oveľa bezpečnejšie než v minulosti.

Psychoterapia sa zameriava na myslenie pacientov a na depresívne správanie pacienta, ktoré sa snažia obmedziť.

Ambulantná liečba sa odporúča pri miernej až strednej depresii, pacient dobre spolupracuje a nemá samovražedné sklony. V ostatných prípadoch je nutná hospitalizácia.

Prírodná a doplnková liečba

Psychoterapia a antistresové liečebné kúry sú súčasťou ponuky mnohých kúpeľných zariadení. Kúpeľné pobyty vďaka zmene prostredia a opustenie životných stereotypov, ale aj za pomoci psychológov, napomáhajú prekonať depresie aj kritické životné situácie a slúži k rýchlej regenerácii po strese a záťaži. Umožňujú zmierniť nielen stres a depresie, ale aj psychosomatické prejavy (poruchy spánku, bolesti hlavy a chrbta, tráviace ťažkosti, kolísanie krvného tlaku, pocity úzkosti, stratu sebadôvery, zmätenosť a iné).

V doplnkovej terapii je potom vhodné užívať produkty, ktoré sú kombináciou extraktov z liečivých rastlín (napr. ľubovník, medovka) s celkovo upokojujúcim účinkom, ktorý nastupuje už po krátkej dobe. Antidepresívny účinok sa prejaví najskôr 14 dní podávania. Ľubovníkový extrakt je vhodný len na liečbu ľahších foriem depresie alebo len porúch spánku a zaspávania. Opatrnosť pri užívaní produktov s extraktom ľubovníka je potrebná pri súčasnom užívaní s liekmi na riedenie krvi kumarínového typu (napr. Warfarin), niektorých cytostatík a antidepresív. Pretože môže dôjsť k zníženiu účinku týchto prípravkov, je vhodné užívanie produktov s ľubovníkom skonzultovať u lekára alebo v lekárni.