Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Demencia

Demencia je syndróm, ktorého prejavom je úbytok kognitívnych funkcií, najmä pamäte a intelektových schopností. Ide o získané ochorenie, ktoré má organický podklad, postihuje asi 5% populácie nad 65 rokov.

Príznaky demencie

Úbytok pamäte (najvýraznejšie sa prejavuje pri učení nových vecí, postupne sa horšie vybavujú aj vedomosti získané v minulosti, ubúdajú naučené zručnosti a návyky), myslenie je pomalé, nevýbavné, stereotypné. Chorý nie je schopný plánovať, rozhodovať sa, organizovať, logicky myslieť. Chorí nespoznávajú im známe veci, horšie rozumie hovorenej i písanej reči, zhoršuje sa kontrola emócií, objavujú sa výbuchy hnevu, telesný nepokoj, strata iniciatívy, prevráti sa spánkový režim (človek cez deň pospáva av noci je hore). Dochádza až k prejavom správania mimo bežné normy a očakávania. Ďalej k strate sebakontroly a poruchám orientácie v prostredí. Typy demencie sú atrofické degeneratívne (napr. Alzheimerova choroba), ischemicko vaskulárne, sekundárne (pri iných chorobách).

Návšteva lekára pri prejavoch demencie

Pri zhoršovaní vyššie uvedených klinických prejavov je nutné navštíviť lekára, je potrebné stanoviť typ demencie, niektoré typy sa dajú ovplyvniť. Je dôležité vysvetliť prognózu a poučiť najbližších príbuzných o možnostiach riešenia situácie chorého i celej rodiny.