Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Gamblérstvo

Je radené medzi návykové poruchy. Počet chorých v populácii v poslednej dobe výrazne narastá. Hráč nedokáže odolať hre, čím viac stratí, tým viac hrá. Navyše nutkanie ku hre je spojené s veľkým vnútorným napätím, ktoré sa znížia až po začiatku hry, pri hre chorý pociťuje vzrušenie a uspokojenie. Po hre sa cíti nepríjemne, má výčitky svedomia, ľútosť. Avšak celé sa to v dohľadnej dobe opakuje, napriek protestom okolia i vlastného svedomia.

Príznaky hráčstvo

Klinické prejavy hráčstvo

Chorý je emočne sploštené, bezohľadný, stráca záujem o blízkej ľudí. Postupne vzniká porucha v oblasti sebahodnotenia a sebakontroly. Hru berie ako možnosť rýchleho zbohatnutia, nepripúšťa si nízku pravdepodobnosť výhry, má fantazijné predstavy o dostupnosti veľké výhry. Nedostatok financií spočiatku rieši pôžičkami, postupne porušuje sociálne normy, podvádza, kradne, čo je sprevádzané puzením hrať, aby vyhral a všetko zrovnal.

Sociálne dôsledky hráčstvo

Strata motivácie k práci, chorý prestáva chodiť do práce alebo školy, narušujú sa medziľudské vzťahy, potreba hrať je v popredí napriek vzrastajúcim problémom vo vzťahoch s blízkymi ľuďmi.

Príčiny vzniku hráčstvo

Stresové situácie, ponuka hry (nedostatok iných záujmov), sklony k hráčstvo (osobnostné dispozície).

Návšteva lekára pri hráčstvo

Je potrebná už pri podozrení na patologické hráčstvo, pretože chorý sa sám tejto závislosti nikdy nezbaví, cieľom terapie je úplná abstinencia.

Liečba hráčstvo

Pohľad na súčasnú liečbu patologického hráčstva nie je jednotný. Pri liečení patologického hráčstva možno využiť niektoré postupy ako pri liečbe iných závislostí (alkohol, drogy), aj keď nejde priamo o látkovú závislosť. Užíva sa kombinácia viacerých techník s využitím organizácií poskytujúcich pomoc gamblerům.

Terapia

Základom terapie je psychoterapia. Patrí sem motivačný tréning, zmena životného štýlu. Gamblerstvo je často spojené so stresom. Dôležitou súčasťou terapie sú preto relaxačné techniky. V ambulantnej liečbe sa teda kladie dôraz na psychoterapiu (identifikácia spúšťačov hranie, vytvorenie splátkového kalendára dlhov, opatrenia na minimalizáciu prístupu hráčov k finančným prostriedkom a pod).

Skupinová terapia v ambulancii

Je u nás výnimočná a je vhodná skôr pre dlhodobé ambulantné doliečovanie.

Rodina

Veľmi dôležitá je spolupráca s rodinou a jej dohľad nad terapiou.

Ústavnej starostlivosti

K odovzdanie do ústavnej starostlivosti dochádza po neúspechu ambulantnú liečby. Ústavný liečba je dobrovoľná a záleží na ochote a vôli pacienta rovnako ako u iných závislostí a je spojená s úpravou denného režimu.