Novinky

Novinky:

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Alkohol a odvykanie

Závislosť na alkohole je ochorenie prejavujúce sa zmenami správania spojené s dlhodobým užívaním väčších dávok alkoholu. Alkoholizmus sa väčšinou prejaví až po niekoľkých rokoch zvyšujúcej sa konzumácie.

Príznaky závislosti na alkohole

Sú pozorovateľné časté stavy opitosti, častejšie úrazy, riadenie auta v opitosti. Chorí majú cirhózu pečene, poškodenie periférnych nervov a mozgu, poškodenie sliznice žalúdka a pankreasu. V pokročilých štádiách závislosti na alkohole môžu byť závislí na alkohole hospitalizovaní pre delírium tremens. Abstinenčný syndróm (z odňatia alkoholu) začína po 12 až 48 hodinách. Prejavuje sa trasením, slabosťou, potením, zažívacími ťažkosťami. Ťažká forma sa označuje ako delírium tremens - úzkosť, zmätenosť, zlý spánok, desivé sny, potenie, depresia, tachykardia, zrakové halucinácie.

Príčiny závislosti na alkohole

Samotná príčina alkoholizmu je neznáma, na rozvoji alkoholizmu sa podieľa vplyv rodiny, najbližšieho okolia i celej spoločnosti. Dôležitú úlohu hrá dostupnosť alkoholu. Negatívne pôsobenie a problémy v manželskom a rodinnom spolužití (dlhodobé rozpory až rozpad partnerského vzťahu, čím trpia všetci členovia rodiny), v pracovnom zaradení (hrozí prepustenie), hrozí strata spoločenského uznania a postavenia.

Návšteva lekára pri závislosti na alkohole

Je potrebná už pri podozrení na alkoholizmus. Vykonajte si jednoduchý test závislosti na alkohole na našej stránke samotestovanie.

Liečba závislosti od alkoholu

Liečebná terapia

Využíva sa v tialkoholických liečebniach alebo na psychiatrických klinikách a v poradniach. Liečba môže byť ambulantná (v úplných začiatkoch závislosti alebo po liečbe v protialkoholickej liečebni) alebo hospitalizácie, ktorá trvá niekoľko mesiacov. Základným predpokladom liečby i po liečbe je potrebná prísna (doživotná) abstinencia, inak hrozí návrat ochorenia až v 99%. Pre zmiernenie príznakov možno krátkodobo užívať upokojujúce lieky a antidepresíva (nebezpečenstvo vzniku závislosti na liekoch).

Prírodná a doplnková liečba

Je dôležité zabezpečiť kvalitnú a plnohodnotnú stravu a dopĺňať dôležité vitamíny a minerály (multivitamíny s minerálmi). Alkohol môže spôsobiť vážne poškodenie pečene (cirhózu), preto je vhodné podporiť regeneráciu pečene. Vyhýbať sa prepáleným tukom (celkové obmedzenie tukov a dostatok bielkovín a cukrov). Je vhodné tiež užívanie vitamínov a prírodných látok na podporu regenerácie pečene a podporu imunity. Užívanie potravinových doplnkov s lecitínom je vhodné, pretože dochádza k zlepšeniu spracovanie tukov a cholesterolu.

Ďalším významnou látkou je Silymarín získavaný zo semien pestreca mariánskeho a produkty s jeho obsahom. Silymarín vedie k zlepšeniu metabolizmu pečeňovej bunky, stabilizuje jej bunkové membrány a podporuje regeneráciu pečeňového tkaniva. Stimuluje syntézu bielkovín a tak podporuje regeneráciu poškodených pečeňových buniek. Ďalej sa v doplnkovej terapii uplatňujú vitamíny skupiny B.