Novinky

mojalekaren.netAkciová ponuka produktov spoločnosti Mojalekáreň na mesiace marec a apríl 2020.

Partnerská zóna

Pharmos akadémia

Milé dámy, vážení páni,

srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár konaný v rámci projektu „Pharmos akadémia“ zameraný na medicínske vzdelávanie pracovníkov v lekárni.

TERMÍNY A MIESTA REALIZÁCIE:

02.03.2019, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice
09.03.2019, Hotel MIKADO, Hollého 11, Nitra
23.03.2019, Hotel TURIEC, A. Sokolíka 2, Martin

OBSAH :

Vybrané otázky z urológie pre lekárnikov - 4 hod.
MUDr. Igor Bartl

 • Blok I:
  Syndróm nedostatku testosterónu a starnúci muž - výhody a nevýhody liečby, komplikácie a interakcie, edukácia v lekárnickej
 • Blok II:
  Nové možnosti liečby recidivujúcich infekcií dolných močových ciest (RIMC) u žien spojených so syndrómom panvovej bolesti

Vybrané otázky z dietológie pre lekárnikov - 3 hod.
MUDr. Alexandra Frolkovičová,

 • Blok I :
  Zdravá výživa a jej využitie v liečbe a prevencii civilizačných ochorení
  Príčiny vzniku obezity a ako si s ňou prirodzene poradiť
 • Blok II :
  Zdravá výživa a jej využitie v liečbe a prevencii :
  Kardio-vaskulárnych chorôb
  Cukrovky (diabetes mellitus typ 2)
  Rakoviny (onkologických ochorení)

Skúsenosti FMD vo verejných lekárňach – 1 hod.
NRSYS: Ing. Jozef Fiebig, Msc. Jana Fiebigová

 • Bezpečnostné prvky liekov uplatnenie v praxi

ČAS PRIEBEHU : 8 hodín, od 08:30 do 17:30 hod.
MOŽNOSŤ PRIHLÁSENIA : Pharmos a.s. Nitra ,email: ondrej.hrivnak@pharmos.sk , tel: +421908918362
KREDITÁCIA PODUJATIA : projekt bude kreditovaný SLeK aj SKMTP
PREDPOKLADANÁ VÝŠKA NEPEŇAŽNÉHO PLNENIA: nepeňažné plnenie v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nevznikne.
ÚĆASTNÍCKY POPLATOK : 2x coffee brake, 1 x obed, ( polievka, hlavné jedlo, ), didaktická technika a miestnosť spolu v hodnote 15,- € si účastník zaplatí priamo na podujatí.

TEŠÍME SA NA VÁS PRIATELIA...